Tag: kỳ họp thứ 4 Quốc hội

Đại biểu Quốc hội: Xóa tiêu cực, trì trệ không chỉ dừng ở xử lý người gây ra mà phải cải tổ bộ máy

TTO - Đại biểu Trần Hữu Hậu cho rằng để xóa đi những tiêu cực, trì trệ, yếu kém thì không chỉ dừng lại ở việc xử lý những người trực tiếp gây ra nó, mà vấn đề căn bản phải cải tổ bộ máy, phương thức vận hành của bộ máy ấy.

Cử tri đề nghị xử nghiêm cán bộ cấp cao sai phạm các vụ Việt Á, 'bay giải cứu'

TTO - Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, cả trong khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

TTO - Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là ông Nguyễn Văn Thể. Đồng thời sẽ bầu tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Y tế, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.