Tag: kỳ hạn trái phiếu

Đề xuất Chính phủ cho phép doanh nghiệp thanh toán trái phiếu bằng tài sản khác

Đó là đề xuất rất đáng chú ý của Bộ Tài chính trong dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 65 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt về thanh khoản của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản.