Tag: KVision Networking Việt Nam -

KVision Networking Việt Nam - Làm thế nào để bắt đầu gây quỹ?

Vào ngày 28-9, KVision đã tổ chức Sự kiện Kết nối mạng đầu tiên với gần 100 người tham dự tại CTY Kitchen + Bar ở TPHCM.