Tag: Kupiansk-Lyman

Nga muốn chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine phía đông bắc?

Ukraine nói Nga đang đặt mục tiêu xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Kupiansk-Lyman phía đông bắc.