Tag: kính viễn vọng Harps

Phát hiện 50 hành tinh mới

TT - Các nhà thiên văn học Thụy Sĩ vừa phát hiện 50 hành tinh ngoài hệ Mặt trời, trong đó có 16 “siêu trái đất” thông qua kính viễn vọng Harps đặt tại đài thiên văn La Silla (Chile). 16 “siêu trái đất” này có kích thước bằng hoặc lớn hơn nhiều lần so với Trái đất, trong đó một “siêu trái đất” di chuyển quanh một ngôi sao gần giống Mặt trời.