Thứ 7, ngày 22 tháng 1 năm 2022

Kiểm tra, giữ gìn kỷ luật là nhiệm vụ của toàn Đảng

15/10/2008 08:12 GMT+7

TT - Sáng 14-10 tại Hà Nội, ngành kiểm tra của Đảng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành (16-10-1948 - 16-10-2008) và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra trung ương đón nhận Huân chương Sao Vàng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định trải qua nhiều năm phấn đấu và rèn luyện, phần lớn cán bộ, đảng viên đã kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ; nhiều tổ chức Đảng đã giữ vững kỷ cương, năng động, sáng tạo lãnh đạo các địa phương, đơn vị đạt những thành tích quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Đảng cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và công tác đối ngoại.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên không chịu tu dưỡng, rèn luyện, mắc vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, quan liêu. Vẫn còn một bộ phận cán bộ lãnh đạo ở các cấp, các ngành thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức; chưa đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; một số tổ chức Đảng yếu kém, thiếu chăm lo quản lý và giáo dục đảng viên, buông lỏng kỷ luật, giảm sút tính chiến đấu, nội bộ mất đoàn kết, không làm tròn vai trò hạt nhân lãnh đạo.

Thực tiễn đó đòi hỏi Đảng phải tăng cường kiểm tra, coi công tác kiểm tra và việc giữ gìn kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng.

Tổng bí thư yêu cầu cán bộ kiểm tra của Đảng phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nắm vững cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức sâu rộng, có phương pháp công tác khoa học, đạo đức trong sáng, khiêm tốn, trung thực, thẳng thắn, gương mẫu tự phê bình và phê bình...

Theo TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận