Tag: Kiểm soát rượu bia

Con cháu sẽ chê trách chúng ta không quyết liệt với rượu bia

TTO - Nước ta, mọi người gặp nhau thường nói: “Nhậu đi! Nhậu ở đâu?”… dù hầu hết mọi người đã biết như giảm sức khỏe, giảm năng suất lao động, ảnh hưởng thần kinh và nòi giống. Và cũng hiếm nơi nào uống rượu bia thuận lợi như ở xứ ta.

Các nước kiểm soát tính 'sẵn có' của rượu bia bằng cách nào?

TTO - Nhiều nước đều đã có những quy định để khó mua rượu bia, thường được gọi là kiểm soát tính "sẵn có" của rượu bia.

Các nước kiểm soát rượu bia thế nào?

TTO - Hiện trên thế giới chưa có quốc gia nào ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia.