Thứ 6, ngày 7 tháng 5 năm 2021

Kiểm điểm vụ PMU18 và báo cáo Đại hội X

13/04/2006 03:16 GMT+7

TT - Thời gian qua, nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, vi phạm điều lệ của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước đã được phát hiện. Gần đây, vụ án tham nhũng cực kỳ nghiêm trọng ở PMU18 đang gây nên bất bình lớn trong Đảng, trong nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và quan hệ quốc tế của nước ta.

OFetJ10X.jpgPhóng to
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TT - Thời gian qua, nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, vi phạm điều lệ của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước đã được phát hiện. Gần đây, vụ án tham nhũng cực kỳ nghiêm trọng ở PMU18 đang gây nên bất bình lớn trong Đảng, trong nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và quan hệ quốc tế của nước ta.

Vụ PMU18 cho thấy “giặc nội xâm” đã tấn công vào một cơ quan quản lý khối lượng tiền bạc, của cải lớn của nhân dân, vào một đảng bộ lớn của Đảng.

Những kẻ tham nhũng đã gây trọng tội: biển thủ một số tiền bạc, tài sản lớn của quốc gia và nguy hiểm hơn là xây dựng những công trình kém chất lượng, gây tổn thất lớn và lâu dài cho đất nước.

Vụ PMU18 và những vụ án kinh tế được phát hiện vừa qua đã báo động về sự nghiêm trọng của tình hình sa đọa, thoái hóa, biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ cao cấp và báo động về tình trạng quan liêu, mất dân chủ và những khuyết tật về tổ chức, cơ chế làm tê liệt vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân làm cho tham nhũng có đất dung thân, tồn tại kéo dài và ngày càng phát triển.

Cách đây năm năm, vụ PMU18 đã bị phát hiện nhưng đã được bao che; Đảng trở thành bình phong cho kẻ tham nhũng hoạt động.

Công tác tổ chức cán bộ như thế nào mà những người như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến vẫn được đề bạt, giao nhiệm vụ quan trọng và nếu không bị phát hiện thì còn lên cao hơn nữa. Một số cán bộ có khuyết điểm nghiêm trọng, không được tín nhiệm vẫn từng được giới thiệu vào Trung ương.

Như vậy, vụ PMU18 không chỉ là một sai phạm nghiêm trọng ở cấp vi mô mà đã bộc lộ những bất cập, yếu kém ở cấp vĩ mô, cả về tổ chức, cơ chế, phương thức, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, cả về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra của Đảng và Nhà nước.

Vì vậy, tôi đề nghị Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, qua kiểm điểm vụ PMU18, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, giám sát của mình, rút ra bài học sâu sắc, kiến nghị với Đảng và Nhà nước những chủ trương, biện pháp chống tham nhũng một cách có hiệu quả.

Vụ PMU18 được phát hiện trước Đại hội X là một may mắn cho Đảng ta. Tôi đề nghị Đại hội X coi trọng bàn về công tác xây dựng Đảng.

Vụ PMU18 cần được Trung ương khóa IX kiểm điểm một bước và báo cáo ra đại hội, để đại hội thấy rõ tình hình nghiêm trọng của vấn đề, chứ không thể lùi việc kiểm điểm xem xét vụ này sau đại hội.

Không thể để một sự kiện nghiêm trọng, toàn Đảng, toàn dân đang quan tâm mà đại hội lại không bàn đến. Qua vụ này, Đảng ta cần đấu tranh giải quyết nghiêm túc, triệt để những sai trái tồn đọng kéo dài để tăng cường đoàn kết trong Đảng, cảnh giác với hiện tượng bao che, chạy án, lẫn lộn đúng sai.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Một đảng mà giấu khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có dám thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có những khuyết điểm đó, xét cả hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, coi quan liêu tham những là giặc nội xâm, coi kẻ tham nhũng như bọn “Việt gian, mật thám”; tôi mong Đại hội X nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ sự thật, đánh giá đúng tình hình, đề ra những quyết sách đúng đắn, lựa chọn được những đảng viên thật sự hết lòng vì nước vì dân, có đạo đức, có tài năng vào cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Đại hội thể hiện quyết tâm chống tham nhũng, quyết tâm xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh, để lãnh đạo toàn dân ta tiến lên giành thắng lợi vượt bậc trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, “sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển” như Báo cáo Chính trị đã nêu.

Vụ PMU 18: cơ hội cải cách và thanh lọcTôi đau xót nhất là họ xem vốn vay ODA như "của chùa"Sự kiện và dư luận: Vai trò của Chính phủ

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận