Tag: kịch ngắn

Con gái cố nhạc sĩ Bắc Sơn dựng lại 100 kịch ngắn của cha

TTO - Thực hiện tâm nguyện của cha lúc sinh thời, ca sĩ Bích Thủy - con gái thứ chín của cố nhạc sĩ Bắc Sơn - quyết định dựng lại 100 kịch bản tâm đắc của cha đưa lên truyền hình và YouTube.