Tag: kích cầu nhà ở

Xuất hiện kiến nghị gói kích cầu bất động sản 2018

TTO - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa đề xuất Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ đối với nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội cho năm tới.

​Cho vay kích cầu nhà ở

TT - Ngân hàng (NH) Nhà nước vừa có văn bản chỉ đạo về chương trình cho vay kích cầu hướng tới người mua nhà...