Tag: khu đất công viên Thanh Niên

Sân chơi thanh niên thiếu trầm trọng, sân tập golf bỏ hoang

TT - Trong khi sân chơi của thanh niên thiếu trầm trọng thì tại khu đất công viên Thanh Niên (Đà Nẵng) lại được xẻ ra để xây một sân tập golf tốn hơn 27 tỉ đồng rồi bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.