Tag: không rót vốn

Phân loại 12 dự án yếu kém, phải tự chịu trách nhiệm và không rót thêm vốn

TTO - Cần sớm phân loại 12 dự án yếu kém của ngành công thương thành 3 nhóm để có phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng trường hợp dự án thay đổi theo phê duyệt đã điều chỉnh, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, không cấp thêm vốn.