Tag: Không phụ thuộc vào lương

Tự do tài chính: Đa dạng nguồn thu nhập, không phụ thuộc vào lương

Thay vì chỉ dựa vào những đồng lương cố định, nhiều người đã tìm cơ hội làm đa dạng các nguồn thu nhập, nhờ đó không chỉ rút ngắn con đường đến tự do tài chính mà còn trở nên giàu có.