Tag: không bố trí qui đất làm nhà ở xã hội

Hàng loạt dự án tại Khánh Hòa không bố trí đất làm nhà ở xã hội

Theo quy định, các dự án phải dành 20% tổng diện tích đất ở để làm nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, thu nhập thấp, nhưng có 29 dự án ở Khánh Hòa không dành quỹ đất đó hoặc dành không đủ diện tích.