Tag: Khởi tố một bị can

Khởi tố nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Hòa

Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa khởi tố thêm một bị can là nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Hòa.