Tag: khôi phục nền kinh tế

Cần vượt nỗi sợ trách nhiệm để mở cửa đi lại

TTO - Hiện tại nhiều địa phương đã muốn mở cửa, khôi phục nền kinh tế nhưng việc kiểm soát đi lại của người dân ở mỗi tỉnh thành vẫn chưa thống nhất, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.