Tag: khó khăn của nông dân

Nông dân ‘khát’ thông tin về nhu cầu của thị trường tiêu thụ

TTO - Chi phí đầu vào tăng cao, thiếu thông tin về nhu cầu của từng thị trường và đơn vị tiêu thụ uy tín, không biết lịch mùa vụ của vùng trồng lân cận để tự điều chỉnh mùa vụ của đơn vị mình tránh ùn ứ hàng... là những khó khăn của nông dân.