Tag: Khẩu trang Trung Quốc giá 1 xu bóp nghẹt nhà sản xuất Mỹ

Khẩu trang Trung Quốc giá 1 xu bóp nghẹt nhà sản xuất Mỹ

Nhà sản xuất khẩu trang cao cấp Mỹ Premium-PPE đã giảm lượng khẩu trang sản xuất hàng tháng gần 90% so với giai đoạn đỉnh năm ngoái, giờ chỉ còn sản xuất 4-5 triệu chiếc.