Tag: Khánh thành Trung tâm báo chí

Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

TTO - Khánh thành Trung tâm báo chí là một trong 10 sự kiện nổi bật năm 2019 của TP.HCM. Tuổi Trẻ trao đổi với ông Từ Lương - phó giám đốc Sở Thông tin - truyền thông, giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM (TTBC). Ông Lương nói: