Tag: Khám phá thế giới dưới đáy Biển Bắc bằng công nghệ thực tế ảo

Khám phá thế giới dưới đáy Biển Bắc bằng công nghệ thực tế ảo

NABU, một tổ chức phi chính phủ của Đức ngày 20/4 đã triển khai dự án mới cung cấp một chuyến tham quan thực tế ảo thế giới dưới nước của Biển Bắc.