Tag: khả năng hấp thụ vốn

Doanh nghiệp 'không còn khả năng hấp thụ vốn nữa mà đưa nhân sâm vào thì người ta cũng chết'

Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại cần tiếp tục quan tâm thêm để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trong khi còn khả năng hấp thụ.