Tag: kết quả quý I

Tập đoàn dầu khí quốc gia thu lợi nhuận 13.600 tỉ đồng quý 1-2023

Quý I-2023, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, nộp ngân sách hơn 29.800 tỉ đồng.