Tag: kết nạp Thụy Điển vào NATO

Vì sao NATO quyết kết nạp Thụy Điển?

Thổ Nhĩ Kỳ vừa đồng ý kết nạp Thụy Điển vào NATO, giúp Stockholm tiến thêm một bước đến việc gia nhập khối liên minh quân sự này.