Kết nạp lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản VN

05/11/2014 20:43 GMT+7

TT - Việc kết nạp lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản VN sẽ chú ý đa dạng thành phần, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, lao động trẻ, thanh niên công nhân khu nhà trọ...

Thực hiện tốt quy trình kết nạp, nâng cao chất lượng thanh niên ưu tú vào Đoàn, coi trọng phẩm chất đạo đức, kết quả học tập, lao động và công tác là một trong những yêu cầu của Ban bí thư Trung ương Đoàn trong hướng dẫn về việc kết nạp lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản VN. 

Việc kết nạp lớp đoàn viên này còn gắn với xây dựng chi đoàn, củng cố cơ sở Đoàn vững mạnh. Bên cạnh đó, phải chú ý bồi dưỡng lực lượng, tạo nguồn, chú ý vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động, giới thiệu thanh niên đến với Đoàn.

Trong đó chú ý đa dạng thành phần đoàn viên mới kết nạp từ thanh niên các câu lạc bộ, đội nhóm, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, lao động trẻ, thanh niên công nhân khu nhà trọ...

Ngoài ra các cơ sở cần đa dạng việc tổ chức lớp bồi dưỡng, tìm hiểu về Đoàn phù hợp với từng đối tượng, chú ý địa bàn đi lại khó khăn, khó tập trung để chọn hình thức lớp hợp lý.

Song song đó cần quan tâm việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên sau kết nạp thông qua hoạt động thực tiễn, phong trào, rèn luyện đoàn viên và thực hiện tốt việc quản lý cũng như đánh giá khi phân loại đoàn viên.

Việc kết nạp lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản VN sẽ tập trung vào ba đợt: 85 năm ngày thành lập Đảng (3-2) và 84 năm ngày thành lập Đoàn (26-3), 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh (2-9).

Q.NGUYÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận