Tag: Kết luận của Thanh tra Chính phủ về sân bay Nha Trang

Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều sai phạm tại 6 dự án 'đổi đất' sân bay Nha Trang

TTO - Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa có nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật trong việc giao đất sân bay Nha Trang cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các nhà đầu tư khác thực hiện 6 dự án BT tại Khánh Hòa.