Tag: kết luận 14 của Bộ Chính trị

Chủ tịch Phan Văn Mãi làm chủ tịch hội đồng đánh giá đề án bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm

UBND TP.HCM vừa có quyết định thành lập hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng đánh giá đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo kết luận 14 của Bộ Chính trị.