Tag: kênh Rạch Giá - Long Xuyên

Vừa làm đường xong, kênh Rạch Giá - Long Xuyên sạt lở nặng

Đường liên xã Mỹ Khánh vừa nghiệm thu chưa được 2 tháng thì kênh Rạch Giá - Long Xuyên xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 110 hộ dân.