Tag: kè sông Sê Pôn

Đề nghị Lào khảo sát song phương kè chống sạt lở sông biên giới

Quảng Trị đã đề nghị tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp về phương án xây dựng kè chống sạt lở tại sông Sê Pôn.