Tag: J&T Express nối dài

J&T Express nối dài hành trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản Việt

Năm 2021 chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cuộc sống của người dân trở nên xáo trộn và gặp không ít khó khăn.