Tag: JLR

Trung tâm trưng bày Land Rover kiểu mới đầu tiên thế giới tại Việt Nam

Trung tâm trưng bày mới đầu tiên thế giới của JLR tại Việt Nam là một trong những bước đi cho thấy cam kết của hãng trong việc phát triển bền vững tại Việt Nam.