Tag: Jens Hanning

'Bức tranh' giá 84.000 USD ở bảo tàng là khung tranh trắng với dòng chữ: 'Ôm tiền và biến'

TTO - Nghệ sĩ người Đan Mạch đã gọi hai bức tranh trắng tinh là "tác phẩm nghệ thuật mới" phản ánh rõ nét tình hình tài chính của mình và người lao động nói chung, hơn cả tác phẩm gốc.