Tag: Intech Group

CEO Intech Group: Kinh doanh bền vững phải gắn liền trách nhiệm với cộng đồng

Làm kinh doanh, lợi nhuận là yếu tố sống còn. Nhưng thành công của một doanh nghiệp không chỉ tính bằng vật chất, tiền bạc mà còn bởi giá trị tốt đẹp dành cho cộng đồng.