Tag: Indonesia siết chặt xuất khẩu dầu cọ

Indonesia siết chặt xuất khẩu dầu cọ

Bộ Thương mại Indonesia đã yêu cầu các nhà sản xuất dầu cọ phải đảm bảo nguồn cung trong nước trước khi xuất khẩu.