Tag: Illumina

Gia tăng cơ hội cho bệnh nhân với công nghệ giải trình tự gene

Trong khoảng 10 năm gần đây, công nghệ giải trình tự gene đã có những tiến triển vượt bậc, giúp chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả nhiều căn bệnh nan y, đồng thời hỗ trợ giảm chi phí điều trị để nhiều người có cơ hội tiếp cận hơn.