Tag: Huỳnh Quang Hải

Cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

TTO - UBKT trung ương cho biết đã thi hành kỷ luật ông Huỳnh Quang Hải, ủy viên Ban cán sự đảng, thứ trưởng Bộ Tài chính, với hình thức cảnh cáo.