Tag: hút đinh trên đường

Đạp xe hút đinh hằng ngày, được cả thành phố trân trọng

'Người nam châm Atlanta' là biệt danh mà người dân địa phương thành phố Atlanta, Mỹ, đặt vui cho 'siêu anh hùng' của mình.