23/04/2015 00:10 GMT+7

​Hướng tới phát triển các-bon thấp ở Việt Nam

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản.

Theo đó, Cơ chế tín chỉ chung (JCM) là cơ chế trong khuôn khổ hợp tác phát triển các-bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản nhằm thúc đẩy việc đầu tư, chuyển giao và phổ biến các công nghệ, sản phẩm, hệ thống, dịch vụ và cơ sở hạ tầng phát thải các-bon thấp ở các lĩnh vực khác nhau để hướng tới phát triển các-bon thấp ở Việt Nam, hỗ trợ thực hiện cam kết quốc tế về nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Nhật Bản và đóng góp vào mục tiêu chung của quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông tư quy định, điều kiện trở thành dự án JCM bao gồm: là dự án được xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với chiến lược, quy hoạch trong các lĩnh vực liên quan của Bộ, ngành, địa phương và góp phần đảm bảo phát triển bền vững của Việt Nam; việc xây dựng và thực hiện dự án phải trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam và có sự tham gia của đối tác Nhật Bản.

Các lĩnh vực được thực hiện dự án JCM gồm: sản xuất năng lượng; chuyển tải năng lượng; tiêu thụ năng lượng; nông nghiệp; xử lý chất thải; trồng rừng và tái trồng rừng; công nghiệp hóa chất; công nghiệp chế tạo; xây dựng; giao thông vận tải; khai thác và chế biến khoáng sản; sản xuất kim loại; phát thải từ nhiên liệu (nhiêu liệu rắn, dầu và khí); phát thải từ sản xuất và tiêu thụ Halocarbons và Sulphur hexafluoride; sử dụng dung môi.

cO57aEQy.jpg

Sau khi xây dựng, đăng ký và thực hiện dự án JCM, Ủy ban hỗn hợp gồm đại diện của Việt Nam và Nhật Bản sẽ quyết định số lượng tín chỉ (tín chỉ là lượng giảm phát thải hoặc hấp thụ khí nhà kính định lượng thu được từ dự án JCM, được Ủy ban hỗn hợp công nhận và cấp cho các bên tham gia dự án) và gửi yêu cầu cấp tín chỉ đến Chính phủ 2 nước để cấp cho bên tham gia dự án qua tài khoản cấp tín chỉ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22-5-2015 và được thực hiện cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền thay thế.

Được biết, Việt Nam là quốc gia thứ 6 trong 12 nước đã ký bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp JCM với Nhật Bản.

Trước đây, khi thực hiện trao đổi tín chỉ theo CDM (Cơ chế phát triển sạch là cơ chế tài chính mềm dẻo thuộc Nghị định thư Kyoto), Nhật Bản chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia 1/3 chi phí; song JCM là cơ chế mới nên phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ 50%.

Hiện tại ở giai đoạn phi thương mại nên Nhật Bản chỉ đầu tư công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam thực hiện dự án.

Sau khi dự án thực hiện, các dự án này được thực hiện chuyển đổi thành các tín chỉ cacbon và Nhật Bản có thể được sử dụng các tín chỉ này để đạt mục tiêu giảm phát thải của Nhật Bản.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên