Thứ 4, ngày 30 tháng 11 năm 2022

​Hướng dẫn nộp thuế điện tử

28/06/2016 14:55 GMT+7

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 84/2016/TT-BTC quy định về thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa, trong đó hướng dẫn chi tiết thủ tục nộp thuế điện tử.

Thông tư 84 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật (gọi chung là các khoản thuế và thu nội địa), không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư quy định rõ về thủ tục nộp thuế điện tử. Theo đó, người nộp thuế đăng nhập hệ thống nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử được cơ quan thuế cấp để lập chứng từ nộp thuế.

Người nộp thuế chọn nộp tiền theo một trong hai trường hợp: “Lập giấy nộp tiền” hoặc “Lập giấy nộp tiền nộp thay” và kê khai thông tin cụ thể trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trên chứng từ nộp thuế điện tử, xác thực chữ ký điện tử của người nộp thuế và gửi thông báo cho người nộp thuế để xác nhận đã nhận chứng từ nộp thuế của người nộp thuế hoặc thông báo lý do không nhận chứng từ nộp thuế.

Đối với chứng từ nộp thuế hợp lệ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện ký điện tử bằng chữ ký điện tử của Tổng cục Thuế lên chứng từ nộp thuế điện tử và gửi đến hệ thống tác nghiệp của ngân hàng mà người nộp thuế đã lựa chọn khi lập chứng từ nộp thuế.

Tại ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản, ngân hàng thực hiện kiểm tra thông tin trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và điều kiện trích nợ tài khoản của người nộp thuế và xử lý như sau: trường hợp thông tin trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước không hợp lệ hoặc hợp lệ nhưng không đủ điều kiện trích nợ, hệ thống tác nghiệp của ngân hàng thực hiện ký điện tử trên thông báo về việc nộp thuế chưa thành công và gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp thông tin trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hợp lệ, đủ điều kiện trích nợ, hệ thống tác nghiệp của ngân hàng thực hiện trích nợ tài khoản của người nộp thuế theo thông tin trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và ký điện tử trên thông báo về việc nộp thuế thành công đồng thời gửi kèm giấy nộp tiền vào ngân sách (có chữ ký điện tử của ngân hàng) cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đối với nộp thuế điện tử qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp, người nộp thuế lập chứng từ nộp thuế điện tử qua dịch vụ thanh toán điện tử do ngân hàng cung cấp (như: ATM, internet banking, mobile banking, POS hoặc hình thức thanh toán điện tử khác) theo hướng dẫn tại quy trình sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của từng hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn rõ thủ tục nộp thuế tại quầy giao dịch của ngân hàng, cơ quan kho bạc nhà nước; tiếp nhận, xử lý thông tin thu nộp ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế; xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế; cấp chứng từ nộp thuế phục hồi, xác nhận số thuế đã nộp…

Nguồn: Bộ Tài chính
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận