Tag: Hợp đồng mãnh thú

​Kịch Idecaf lại đi Mỹ

TT - Vừa trở về từ chuyến lưu diễn tại Mỹ tháng 4-2015, kịch IDECAF sẽ trở lại Mỹ diễn thêm ba suất vào tháng 7, cũng với vở diễn Hợp đồng mãnh thú (tác giả: Lê Hoàng, đạo diễn: Vũ Minh).

​Kịch dài đi Mỹ

TT - Tháng 4 này, sân khấu kịch IDECAF sẽ đưa vở Hợp đồng mãnh thú (kịch bản: Lê Hoàng, đạo diễn: Vũ Minh) đi phục vụ khán giả kiều bào ở Mỹ.