Tag: họng Tử Thần

Hành trình vào họng Tử Thần

TTCT - Một lần đến thác Iguazu - một trong những thác nước thiên nhiên lớn và đẹp nhất thế giới ở Nam Mỹ - chỉ có thể thốt lên “Tuyệt vời!”.