​Hơn 105 tỷ đồng tu bổ và phục hồi di tích lăng Tự Đức

18/11/2014 00:10 GMT+7

Cần biết - UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phê duyệt dự án đầu tư “Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lăng Tự Đức” với tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng.

Dự án nhằm bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới với quy mô đầu tư cụ thể cho từng công trình:

Lương Khiêm Điện: bảo tồn, tu bổ công trình có diện tích nền 532m2; hệ khung chính làm bằng gỗ, các cấu kiện gỗ được sơn quang; phần mái nhà chính lợp ngói âm dương Hoàng Lưu Ly, mái hai hành lang lợp ngói âm ống Thanh Lưu Ly; tu bổ, phục hồi nền điện, chái lát gạch Bát Tràng; tu bổ, phục hồi hệ thống lan can 153,15m; phục hồi các sân lát gạch Bát Tràng 2.446,6m2; tu bổ, phục hồi tường, cổng 94,2m2; bảo tồn, tu bổ nội thất công trình.

Chí Khiêm Đường: tu bổ, phục hồi công trình có diện tích nền 370m2; hệ khung chính làm bằng gỗ, các cấu kiện gỗ được sơn quang; phần mái nhà chính lợp ngói âm dương Thanh Lưu Ly, mái hai hành lang lợp ngói liệt Thanh Lưu Ly; tu bổ, phục hồi nền nhà chính, hành lang lát gạch Bát Tràng; phục hồi sân lát gạch Bát Tràng 90,81m2; tu bổ, phục hồi tường, cổng, nội thất công trình.

kBPzS1zo.jpg

Lễ Khiêm Vu: tu bổ, phục hồi công trình có diện tích nền 113,7m2; hệ khung chính làm bằng gỗ, các cấu kiện gỗ được sơn quang; phần mái lợp ngói liệt Thanh Lưu Ly; phục hồi nền lát gạch Bát Tràng; phục hồi nội thất công trình; phục hồi sân lát gạch Bát Tràng 1.170m2; tu bổ, phục hồi tường, cổng 16,5m2.

Pháp Khiêm Vu: tu bổ, phục hồi công trình có diện tích nền 113,9m2; hệ khung chính làm bằng gỗ, các cấu kiện gỗ được sơn quang; phần mái lợp ngói liệt Thanh Lưu Ly; phục hồi nền lát gạch Bát Tràng, nội thất công trình.

Tiểu Khiêm Trì: tu bổ, phục hồi công trình có diện tích 360m2; tu bổ hệ thống lan can, kè hồ và các sân, lan can bao quanh khu vực Tiểu Khiêm Trì.

Khu vực hồ Lưu Khiêm: Nạo vét hồ 10.500m3; phục hồi hệ thống đường dạo 2.268,4m2; tu bổ hệ thống lan can 1.014,4m2; tu bổ hệ thống kè; tôn tạo Đảo Tịnh Khiêm; phục hồi Đình Nhã Khiêm, Đình Lạc Khiêm: các công trình làm bằng gỗ, các cấu kiện gỗ được sơn quang, phần mái lợp ngói liệt Hoàng Lưu Ly, nền lát gạch Bát Tràng; phục hồi cầu chữ chi 59,48m2.

Dự án thực hiện trong vòng 5 năm, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Nguồn: UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận