Thứ 6, ngày 14 tháng 5 năm 2021

  • Hương thơm Kashgar

    Hương thơm Kashgar

    TTCT - Có lẽ, những gì hoàng đế Quý Sương (Kushan) ghi nhận Kashgar - Khách Thập - là thị thành dành cho khách mười phương tìm đến giao thương là đúng nhất: hơn 2.000 năm về trước, ốc đảo rộng 162.000km2 trong lòng chảo Tarim dành riêng cho các bộ lạc du mục đến giao thương.