Tag: Hội nghị văn hóa

Thu hút nhà đầu tư lớn vào phát triển du lịch Bình Phước

Bình Phước định hướng phát triển du lịch trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Trong đó, tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn, mang bản sắc địa phương vào làm du lịch.

Hội nghị Văn hóa 2021: Chấn hưng văn hóa, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

TTO - Chiều 24-11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Hội nghị Văn hóa 2021: Khi văn hóa là căn cước của dân tộc

TTO - Nhiều đại biểu đã chia sẻ cảm xúc, tâm tư, nguyện vọng đối với quá trình xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới của đất nước; đề xuất, đóng góp nhiều giải pháp cho công cuộc phát triển văn hóa, con người Việt Nam...

Công nghiệp văn hóa ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc: Họ thực hiện ra sao?

TTO - Làn sóng Hallyu xóa nhòa biên giới văn hóa Hàn Quốc với thế giới. Cool Japan Nhật Bản - liều thuốc chữa lành ám ảnh chiến tranh và Trung Quốc với tham vọng thành quốc gia có nền công nghiệp văn hóa lớn nhất hành tinh. Họ đã thực hiện ra sao?

Luật cho xây dựng công nghiệp văn hóa còn sơ khai

TTO - Ở ta, sự tiếp nối các tinh hoa truyền thống không trở thành nhu cầu, nếu không muốn nói ngược lại là có cả sự chối bỏ truyền thống. Muốn xây dựng công nghiệp văn hóa nhưng về mặt kinh tế và luật cho sự phát triển ấy lại rất sơ khai...

Hoàn thiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam

TTO - Sáng 24-11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh  con người Việt Nam

TTO - Hôm nay (24-11), Ban Tuyên giáo trung ương cùng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hà Nội.

Công nghiệp văn hóa ở các quốc gia: Những lựa chọn kinh điển

TTO - Nhiều cường quốc đã khai mở đường đi riêng để phát huy sức mạnh văn hóa quốc gia dân tộc ở cả 3 vai trò: phát triển con người; đóng góp trực tiếp vào GDP; kiến tạo nền kinh tế bền vững không lệ thuộc tài nguyên; quảng bá văn hóa quốc gia...

Hội nghị Văn hóa 2021: Hiện thực hóa các hệ giá trị của con người Việt Nam trong thời đại mới

TTO - Ngày mai 24-11-2021, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch sẽ tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại thủ đô Hà Nội.

Hội nghị Văn hóa 2021: Giữ gìn và làm giàu có thêm bản sắc, tâm hồn dân tộc

TTO - Cách đây 75 năm, ngày 24-11-1946, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ở Nhà hát lớn, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định sứ mệnh cao cả của văn hóa là: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".