Tag: Hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế

Hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế Hoàn Mỹ Mayo Clinic

Ngày 20-11 vừa qua, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ công bố hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ Mayo Clinic sẽ được tổ chức trên nền tảng trực tuyến.