Tag: hội đồng ngành

Chốt chặn những khuất tất, gian dối

TTO - 'Vai trò của hội đồng ngành rất quan trọng. Cần phải có một quy trình chọn được những chuyên gia đầu ngành, thực sự công tâm tham gia hội đồng ngành để hội đồng thực sự là chốt chặn ngăn những gian dối trong học thuật, nghiên cứu khoa học'.

41 ứng viên GS, PGS bị loại đã 'lọt cửa hội đồng ra sao?

TTO - Kết quả rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư cho thấy có những thiếu sót thấy ngay khi hồ sơ thiếu những yêu cầu 'cứng' như: chứng minh vai trò thỉnh giảng của ứng viên.