Tag: Hội đồng kinh doanh ASEAN

Thủ tướng nêu sáng kiến 'phục hồi toàn diện' cho các doanh nghiệp ASEAN

TTO - Doanh nghiệp và các bên liên quan cần triển khai hiệu quả giải pháp phục hồi toàn diện, tập trung vào: phục hồi, số hóa, và bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để thúc đẩy phục hồi xanh, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.