Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Hồi đó - bây giờ... không cần dỡ BOT

01/10/2017 12:17 GMT+7
hồi đó bay giờ

TTO - Hồi nhỏ đút cơm vào miệng nhai mãi không xong, bây giờ đánh chết cũng không nhè. Đúng là không cần dỡ BOT.

Hồi đó - bây giờ... không cần dỡ BOT - Ảnh 1.

Hồi đó - bây giờ... không cần dỡ BOT - Ảnh 2.

Hồi đó - bây giờ... không cần dỡ BOT - Ảnh 3.

Hồi đó - bây giờ... không cần dỡ BOT - Ảnh 4.

Hồi đó - bây giờ... không cần dỡ BOT - Ảnh 5.

Hồi đó - bây giờ... không cần dỡ BOT - Ảnh 6.

Hồi đó - bây giờ... không cần dỡ BOT - Ảnh 7.

LeBichBungPhe