Thứ 4, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Học tập, làm theo Bác, uy tín của Đảng nâng lên

16/05/2018 10:56 GMT+7

TTO - Đảng viên, người đứng đầu cần thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương - trưởng ban Tuyên giáo trung ương nhấn mạnh.

Học tập, làm theo Bác, uy tín của Đảng nâng lên - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Thưởng - uỷ viên Bộ chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo trung ương - phát biểu tại hội nghị sáng 16-5 - Ảnh: Đ.BÌNH

"Việc học tập và làm theo Bác đã dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước", trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức sáng 16-5.

Theo ông Võ Văn Thưởng, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế.

"Công tác chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị…", ông Võ Văn Thưởng nói.

Tuy vậy vẫn có hạn chế, khuyết điểm là việc thực hiện Chỉ thị 05 chưa tạo ra sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thực sự cầu thị, bệnh "thành tích", bệnh "hình thức" và có biểu hiện dần đi vào lối mòn ở nhiều nơi, theo ông Võ Văn Thưởng.

"Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu, thậm chí có cả cán bộ, đảng viên nắm giữ chức vụ cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước còn thiếu tự giác, chưa thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng", trưởng ban Tuyên giáo trung ương nhận định.

Từ đó, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu thời gian tới trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.

"Đảng viên, người đứng đầu cần thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng, giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên", trưởng ban Tuyên giáo trung ương nhấn mạnh.

Cán bộ cấp chiến lược phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín Cán bộ cấp chiến lược phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

TTO - Trung ương chỉ rõ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

ĐỨC BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận