Tag: Hòa nhạc Toyota 2023

Nghệ sĩ độc tấu piano Nguyễn Đăng Quang góp mặt trong Hòa nhạc Toyota 2023

Hòa nhạc Toyota 2023 sẽ diễn ra vào ngày 05-08 và ngày 13-08 với sự góp mặt của Nhạc trưởng Honna Tetsuji và nghệ sĩ độc tấu piano Nguyễn Đăng Quang.