Tag: hỗ trợ tiêu thụ nông sản

TP.HCM kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản

TT - Sở Công thương TP.HCM vừa yêu cầu các chợ đầu mối, nhà bán lẻ thực hiện kết nối để tiêu thụ một mặt hàng nông sản đang gặp khó khăn về đầu ra